IN DE MEDIA

Kok netten cleaning heeft een aantal maal in de krant gestaan, hier een artikel uit het Noord Hollands Dagblad uit het prille begin

NETTEN VOOR BOLLENTEELT ZIJN NIET LANGER NA EEN KEER AFGESCHREVEN
Van onze verslaggever

VENHUIZEN — Na anderhalf jaar voorbereiding is de eerste machine om netten voor de bollenteelt schoon te maken, klaar. Geestelijke vader van het project is Kees Kok uit Bovenkarspel. Hij gaat de machine exploiteren onder de naam Net Cleaning. In de werkplaats van loonbedrijf Laan aan de Koggeweg in Venhuizen werd in het diepste geheim gewerkt aan het ontwikkelen van de machine, die brede enkele netten geschikt maakt voor hergebruik. Op delen van de machine heeft Kok octrooi aangevraagd en gekregen.

„Dat was ook de reden dat we in alle stilte hebben gewerkt. Steeds een zeil er overheen gelegd als we even weg waren. Want voor je het weet gaat een ander met je idee aan de haal”, zegt Kok, die heel veel steun en hulp van zijn vrouw Jolanda en vrienden en bekenden heeft gehad. „Ik kan zelf als gevolg van een bedrijfsongeval niet meer veel doen of lang staan. En je kunt wel wat bedenken, het moet ook nog eens worden gemaakt. Er is ook heel wat gemaakt wat later weer veranderd is. Maar nu werkt het en kunnen we ermee de boer op.” In de afgelopen jaren heeft de teelt van tulpen in netten een enorme vlucht genomen. Elk jaar stijgt het aantal hectares dat op deze manier wordt geteeld explosief. Tussen 1993 en dit jaar steeg het aantal hectares van 300 tot 2800. De laatste jaren was de stijging 500 hectare per jaar. Daarbij wordt volgens verschillende methodes gewerkt, afhankelijk of er in de smalle of brede bedden wordt geplant. Een van de systemen is dat waarbij een machine een los ondernet neerlegt, de boller erin verspreidt en er een net overheen legt. Bij het rooien worden de beide netten door een machine opgepikt en aan de zijkant dichtgehouden. De bollen worden vervolgens machinaal in de kuubskisten gestort terwijl de netten op de machine worden opgerold. Afhankelijk van de grondsoort en de weersomstandigheden zijn de netten in mindere of meerdere mate vervuild en beschadigd.

Op dit moment is het zo dat in de nieuwprijs van de netten het inzamelen en recyclen is inbegrepen. De leverancier neemt ze na het rooien weer terug. Kok rekent voor: „Een nieuw breed net kost voor een rol van 1700 meter op dit moment 480 gulden. Ik maak het schoon voor 250. Er blijft trouwens ongeveer 1500 meter over. Dat komt door reparaties en dergelijke. De netten komen vrijwel nooit onbeschadigd de grond uit.” 

„In mijn prijs zitten een paar reparaties standaard. Maar ik ga er bij de prijs van uit dat ik twee netten per dag kan doen. Die bereken ik ook aan de klant. Gaat het vlotter, dan verdien ik wat extra, Gaat het langzamer doordat een net meer dan gemiddeld beschadigd is, dan heeft de klant pech. Daarom raad ik de klanten ook aan om goed op te letten hoe erg een net al beschadigd is. Dat zie je bij het rooien al. Het beste is om er met een spuitbus een markering op te zetten.”

Winkelwagen

De machine van Kok staat opgesteld in een voormalige winkelwagen. Via de brede nieuwe achterdeuren wordt de vuile rol binnengebracht. Het net passeert vervolgens twee bezems, bedoeld als rem zodat het net strak gespannen blijft en die tevens de rest van het vuil verwijderd. Daarna verdwijnt het in een kast waarin het verwarmd wordt om vervolgens zogeheten kneusrollen te passeren. Daardoor worden resten grond en stengels verwijderd. Die vallen door een luik in de vloer van de wagen en blijven op het erf van de eigenaar van de netten. ‘Zo heb ik geen zorgen over de afvoer van de grond en hoef ik ook geen voorzieningen te treffen voor het elektra. En voor het in de machine brengen van de rol is er altijd wel een heftruck voorhanden.” Nadat het net nog een keer is geborsteld wordt het weer op breedte gelegd en opnieuw opgerold. „Dat laatste deel is het stuk van de machine waarop ik octrooi heb verkregen. Het net moet goed geleid worden om het strak, maar zonder al te grote spanning, op de rol te krijgen. Dat is heel belangrijk bij het planten.” Net Cleaning is bereikbaar via 0228 512624.

Foto: Kees en Jolanda Kok bij hun mobiele nettenreinigingsmachine. Op de voorgrond het schone net, daarachter de borstelrol en de verwarmingskast. Door de twee verticale buizen wordt warmte ingeblazen. Foto Theo Groot

Een ander artikel komt uit de Streker van oktober 2015

Kok Netten Cleaning; een succes door keihard werken

West-Friesland kent vele ondernemers; kleurrijke, innovatieve, maatschappelijke en natuurlijk succesvolle. In dit rijtje past Kees Kok, die met zijn bedrijf Kok Netten Cleaning aan de Burgemeester Zijpweg in Venhuizen op basis van zijn eigen strategie, ideeën, visie maar vooral keihard werken een onderneming heeft opgebouwd waar bewondering en respect op zijn plaats is.

Kees Kok werkte als werknemer bij Loonbedrijf Laan in Venhuizen toen in 1990 het noodlot toesloeg. Hij kwam onder de lofklapper terecht, verloor een deel van zijn been en arm en zat bijna een jaar in het ziekenhuis om te revalideren. Met ijzeren discipline heeft hij vervolgens aan zijn herstel gewerkt. Kees is het type dat voor zichzelf de lat hoog legt. “En dan is er nog heel veel mogelijk”, zegt hij zelf roerend in zijn kop koffie in de kantine van zijn bedrijf. Want als je nu kijkt wat voor prachtig bedrijf hij in de afgelopen twintig jaar heeft opgebouwd is waardering op zijn plaats. “Het was niet makkelijk”, gaat Kees verder. “Door het ongeluk kon ik niet te lang staan, maar ging, ondanks mijn beperkingen, weer vol aan de slag en ontwikkelde vervolgens mijn eerste machine in de avonduren”. “Soms kwam hij als een wrak thuis”, beaamt vrouw Jolanda, die het in die periode na het ongeluk ook heel zwaar heeft gehad en een drijvende kracht achter het succes is.

 

Bollen rooien

Het echtpaar heeft drie kinderen en hoewel het heel logisch zou zijn geweest om met een uitkering de financiële zorgen iets te verlichten, is Kees er het type niet naar om zijn hand op te houden. “Natuurlijk was het niet makkelijk, maar voor mijn gevoel heb ik altijd alles kunnen doen wat ik wilde”, vertelt Kees. Hij ging al snel weer aan de slag bij Loonbedrijf Laan en kreeg in 1996 het idee om een machine te maken om de netten waarmee bollen worden gerooid te hergebruiken. In 1993 werd er landelijk op slechts 300 hectare land bollen gerooid met netten, tegenwoordig is Kok Netten Cleaning alleen al verantwoordelijk voor 1000 hectare netten. “Ik hoorde wat een nieuw net moest kosten, die vervolgens werd weggegooid en vond dat zonde van het geld”, weet Kees.

SRV wagen

“In december 1996 had ik een eerste prototype klaar die dit mogelijk maakte. Samen met mijn zoon Kees, die al van jongs af aan mee naar de bouw gaat, sleutelden we net zo lang tot het werkte. In totaal ben ik anderhalf jaar bezig geweest en kon toen, als kroon op mijn werk, octrooi aanvragen op mijn uitvinding. Banken wilden mij geen geld lenen en doordat we alle machines zelf bouwen had ik wel kapitaal nodig. Ondernemers als Frans Kalkhuis en Adrie Laan ben ik erg dankbaar voor hun steun en hun geloof in mijn onderneming. Ik kocht een SRV wagen en ging daarmee de bedrijven langs, een prachtige tijd”, lacht Kees als hij hieraan terug denkt.

Nieuw project

Succesvolle ondernemers bezitten doorzettingsvermogen, eisen veel van zichzelf, hebben een helder doel voor ogen en willen dat ook bereiken. Al deze aspecten zijn van toepassing op Kees Kok en zijn familie. Met daarnaast de nodige creativiteit om een idee op zo’n manier uit te bouwen en het resultaat is een prachtbedrijf. “Wanneer in het leven alles lijkt tegen te zitten, moet je niet opgeven. Sterk blijven, hulp vragen en keihard werken”, verklaart Kees een deel van zijn succes. “Uiteindelijk komt er altijd weer licht aan het einde van de donkere tunnel”. Op dit moment werkt hij, opnieuw in het geheim, aan een project waarmee hij zijn bedrijf in 2016 verder op de kaart gaat zetten. Precies twintig jaar later en nu weer samen met zijn zoon die ook zijn opvolger in het bedrijf wordt. Maar dat betekent zeker niet dat hij het rustiger aan gaat doen, daarvoor heeft hij nog teveel energie en ideeën.

Een artikel uit de krant Holland Flower Festival van een aantal jaar terug.

Facebook